• KWS_rs_sirak_dani_polja_2019.jpg
    KWS Sirak

Naši vrhunski hibridi sirka

Limit lista

Rastuća regija

Poštanski broj

Rezultati
Raznolikost

Sirak - energetska biljka koja ima budućnost!

Sirak u Nemačkoj predstavlja jednu sasvim novu kulturu. U prošlosti su sa ovom vrstom biljke već vršena različita ispitivanja sa ciljem dobijanja šećera. Međutim, od daljih pokušaja gajenja se odustalo, pošto je šećerna repa pokazala jedan napredak u toleranciji na bolesti i u prinosu, te se pokazala i mnogo boljom za proizvodnju šećera.

Međutim, povećanjem proizvodnje i korišćenjem biogasa u Nemačkoj, poljoprivredna praksa je u potrazi za drugim kulturama, koje daju još veće prinose za proizvodnju silaže. Tu je u fokus nauke i prakse došao sirak, kao biljka koja daje veliku biomasu, tolerantnu na sušu.

Nakon prvih dosta obećavajućih istraživanja, u KWS - u je 2007. godine pokrenut program selekcije sirka u cilju proizvodnje energije. Na taj način se pruža dalji doprinos u proizvodnji biogasa kroz rad na selekciji različtih kultura, da bi se na taj način stvorila široka lepeza rotacije energetskih kultura. Novim veoma složenim metodama selekcije već su u ranoj fazi razvijeni hibridi koji su se dobro prilagodili našim lokalitetima. Posebno, usled rastućih potreba za održivim gajenjem energetskih biljaka u okviru plodoreda doći će do njihovog još većeg razvoja.

U Srbiji će u narednoj proizvodnoj sezoni proizvođačima biti na raspolaganju neki od hibrida sirka, koji se nalaze u procesu registracije, a koje proizvođači mogu već videti na nekim od KWS-ovih ogleda.

Ponuda hibrida sirka

Sorta Tip
KWS BULLDOZER Kasni
KWS LUPUSnovo Srednje kasni sirak za zrno
KWS MERLIN Srednje rani
KWS PROTEUSnovo Srednje kasni sirak za zrno
KWS SOLE Rani
KWS TARZAN Srednje rani
KWS ZERBERUS Srednje rani

Više o samoj tehnologiji proizvodnje sirka, saznajte iz brošure

Kontakt