• KWS_rs_sirak_dani_polja_2019.jpg
    KWS Sirak

Naši vrhunski hibridi sirka

Limit lista
Rezultati

Sirak - energetska biljka koja ima budućnost!

Sirak u Nemačkoj predstavlja jednu sasvim novu kulturu. U prošlosti su sa ovom vrstom biljke već vršena različita ispitivanja sa ciljem dobijanja šećera. Međutim, od daljih pokušaja gajenja se odustalo, pošto je šećerna repa pokazala jedan napredak u toleranciji na bolesti i u prinosu, te se pokazala i mnogo boljom za proizvodnju šećera.

Međutim, povećanjem proizvodnje i korišćenjem biogasa u Nemačkoj, poljoprivredna praksa je u potrazi za drugim kulturama, koje daju još veće prinose za proizvodnju silaže. Tu je u fokus nauke i prakse došao sirak, kao biljka koja daje veliku biomasu, tolerantnu na sušu.

Nakon prvih dosta obećavajućih istraživanja, u KWS - u je 2007. godine pokrenut program selekcije sirka u cilju proizvodnje energije. Na taj način se pruža dalji doprinos u proizvodnji biogasa kroz rad na selekciji različtih kultura, da bi se na taj način stvorila široka lepeza rotacije energetskih kultura. Novim veoma složenim metodama selekcije već su u ranoj fazi razvijeni hibridi koji su se dobro prilagodili našim lokalitetima. Posebno, usled rastućih potreba za održivim gajenjem energetskih biljaka u okviru plodoreda doći će do njihovog još većeg razvoja.

U Srbiji će u narednoj proizvodnoj sezoni proizvođačima biti na raspolaganju neki od hibrida sirka, koji se nalaze u procesu registracije, a koje proizvođači mogu već videti na nekim od KWS-ovih ogleda.

Ponuda hibrida sirka

Sorta Tip
KWS LUPUS Srednje kasni sirak za zrno
KWS MERLIN Srednje rani
KWS BULLDOZER Sorghum bicolor

Više o samoj tehnologiji proizvodnje sirka, saznajte iz brošure kao i zanimljivosti o ovoj žitarici budućnosti