• kws_rs_kukuruz-2.png
    KWS Kukuruz

Naši hibridi kukuruza

Vidno više uspeha

Naše seme za Vašu poljoprivredu!

Poštovani proizvođači,

Ovo je veoma značajna godina za nas. Kompanija KWS obeležava 15 godina poslovanja u Srbiji. KWS je dao svoj doprinos i podršku proizvođačima, uvodeći savremene, adaptirane selekcije kukuruza, suncokreta, uljane repice i sirka. Tokom prethodnih
Kompanija KWS vrši intenzivna istraživanja osobina hibrida kukuruza u stresnim uslovima proizvodnje. Jedna od najvažnijih tema iz ove oblasti je suša i uticaj visokih temperatura u toku vegetacije.Kao rezultat ovih ispitivanja je nastao koncept ClimaControl3 - hibridi tolerantni na visoke temperature i nedostatak vode u zemljištu. Reč je o hibridima KOLUMBARIS i KERBANIS , koji pripadaju ovoj grupi hibrida i sa kojima su proizvođači već imali priliku da se susretnu na svojim parcelama i uvere u njihovu tolerantnost na stresne uslove.
Godina za nama je bila izuzetno prinosna, te su u ovakvoj godini izuzetno došli do izražaja hibridi iz PLUS4GRAIN grupe. Ovi hibridi su ostvarili izuzetno visoke prinose, a odlikuje ih nizak udeo kočanke u klipu te da brzo otpuštaju vlagu. Pravi predstavnici ove grupe hibrida su hibridi KONFITES , ali i novi hibrid KAPITOLIS iz FAO grupe 410. Nova grupa hibrida selekcionisana za visoke prinose.
Pored ovih hibrida iz ranijih grupa zrenja, hibrid koji je ostvario izuzetne rezultate u ovoj godini je hibrid KLEOPATRAS , koji je nastao kao rezultat rada istraživačke stanice u Staroj Pazovi. Predstavnik FAO grupe 600, Naš hibrid za medalju !
Novina od ove godine su hibridi KOLLEGAS i KWS ORLANDO , predstavnici srednje kasne grupe zrenja.
KWS semenom do uspešne sezone !

Dr Pavle Sklenar
Generalni direktor

Ovde možete pronaći vesti za kukuruz
Kontakt