• KWS_corn_pole_beans_mixed_culture_maize_cobs_farmer_friedrich-wilhelm_klopp_technical_advisor_benjamin_simon.jpg
    KWS Kukuruz

Naši hibridi kukuruza

Vidno više uspeha

Poštovani proizvođači,

Bili smo jako zauzeti tokom letnjih dana. Veliki broj Dana polja smo organizovali širom zemlje, družili se sa proizvođačima, razmenjivali iskustva. Nešto više o samim danima polja, možete videti i na stranici novosti. Naš prodajni tim je bio vredan i ove godine, skinut je veliki broj ogleda širom naše zemlje, a koje su rezultate ostvarili KWS hibridi možete pogledati u našem katalogu koji možete preuzeti dole.

Godina za nama je bila na prvi pogled veoma povoljna za gajenje kukuruza. Međutim, nekoliko stresnih perioda dovelo je do umanjenja prinosa u nekim regionima. Veliku količinu padavina i niske temperature u ranim fazama razvoja kukuruza, smenio je duži sušni period u periodu nalivanja zrna. Dakle, imali smo jednu vrstu stresa u fazi pre cvetanja i stres posle cvetanja. Jedino u fazi cvetanja nije bilo stresa, jer su biljke imale na raspolaganju dovoljne količine vode u zemljištu i nije bilo visokih temperatura vazduha (preko 340C). To je uticalo da prinosi kukuruza variraju u zavisnosti od lokaliteta i kreću se od 8 t/ha do 14 t/ha suvog zrna. Na lokalitetima gde su zabeleženi manji prinosi od 10 t/ha upravo su CLIMACONTROL3 hibridi ostvarili bolje rezultate od ostalih hibrida. Zahvaljujući izraženijoj tolerantnosti na stresne uslove u sve tri ključne faze razvoja kukuruza, CLIMACONTROL3 hibridi su ostvarili više prinose na stresnijim lokalitetima u proseku za 5%.

I za novu sezonu smo pripremili nove hibride. U ponudi su dva nova hibrida KWS SMARAGD i KWS KASHMIR u grupi PLUS4GRAIN, ali i dva nova hibrida KWS PHILIP i KWS LUKAS, koji su rezultat KWS Istraživačke stanice u Staroj Pazovi.

U suncokretu, tim BAROLA, je pojačan hibridima KWS SINTROM, KONFIDENSOM ali i hibridom iz grupe Clearfield Plus, hibridom KWS ACHILLES CLP.

Uz rezultate ogleda i proizvodnje, izaberite hibride za Vaše proizvodno područje, a mi ćemo se potruditi da uz naš stručni tim, budemo samo jedan poziv daleko.

Želimo Vam uspešnu sezonu!

Dr Pavle Sklenar

Generalni dirketor

Ovde možete pronaći naše novosti
Kontakt