KWS KASHMIR

Hibrid sa izuzetno visokim potencijalom prinosa

FAO 400

  • Hibrid za zrno sa izuzetno visokim potencijalom za prinos uz istovremeno izraženu stabilnost prinosa
  • Otvorenost komušine omogućava brzo otpuštanje vlage iz zrna
  • Razgranata metlica omogućava veliku produkciju polena i efikasniju polinaciju

Prednosti

  • Efikasno nalivanje zrna
  • Dobra tolerantnost na fuzarijum klipa i stabla

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

Više o hibridu saznajte ovde:

Gustina setve u odnosu na snabdevenost zemljišta vodom - Silažni kukuruz
Dobra 79.000
Srednja 75.000
Loša 71.000
Za dodatne informacije o hibridu KWS KASHMIR
Kontakt

Da li već znate...?

Limit lista
Rezultati