• erntezeitpunkt.jpg
    Datum žetve

Evo kako možete povećati prinos i kvalitet odabirom pravog vremena za žetvu!

Vreme žetve govori ne samo o kvalitetu požnjevenih proizvoda, već je od presudnog značaja za efikasnost gajenja silažnog kukuruza.

Optimalan datum žetve podrazumeva maksimalne prinose po hektaru, visok sadržaj sastojaka i visoku svarljivost, dobre silažne karakteristike i male gubitke hranljivih supstanci. Ako je kukuruz glavna komponenta stočne hrane (obrok na bazi kukuruza), optimalni sadržaj suve materije je 28 – 35 %, kao dodatna hrana travi (odnos na bazi trave) na 30 – 36 %.