• CR-_management_header.jpg
    CR+
    Zajedničkim snagama protiv Cercospore

CR+ Upravljanje

Područja s visokim pritiskom:

CR+ sorte nude nove, moćne opcije za suzbijanje Cercospore. U mnogim slučajevima se napredovanje bolesti usporava, a težina bolesti je smanjena.

Zaštita

Sa manje dostupnih fungicida i sa razvojem otpornosti na neki fungicidni način delovanja, CR+ sorte su snažan novi element u vašoj strategiji kontrole Cercospore.

Kombinacija CR+ sorti s optimiziranom upotrebom fungicida nudi priliku za smanjenje uticaja bolesti na vaš usev, kao i za smanjenje dugoročnog pritiska Cercospore.

Produktivnost

Čak i u godinama sa izuzetno visokim pritiskom Cercospora, CR+ sorte su u stanju da daju visoke i pouzdane prinose šećera, obezbeđujući produktivnost vaše šećerne repe.

Održivost

CR+ sorte u kombinaciji sa klasičnim merama zaštite bilja pružaju šansu za dugoročnu održivu kontrolu Cercospore: kao deo snažnog upravljanja otpornošću na fungicide, CR+ sorte štite fungicide i obrnuto.

Cilj CR+ upravljanja su zdravi listovi do ubiranja.

CR+ prekida kontinuirani ciklus Cercospore

postizanjem cilja: "Zeleni listovi sve do ubiranja"

Cercospora započinje kontinuirani ciklus

Smanjena kontrola Cercospore i nakupljanje inokuluma zbog manje dostupnih fungicida.

Ovogodišnji zaraženi listovi su polazna tačka za novu infekciju sledeće godine.

CR+ prekida ciklus i stvara novi

Postizanjem cilja upravljanja „Zeleni listovi sve do ubiranja“ vaša repa će ostati u potpunosti produktivna, nivo inokuluma i pritisak bolesti su smanjeni.

Ovo dovodi do dužeg veka trajanja fungicida, kao i do CR+ zaštite.

Održivo upravljanje bolestima

Ovogodišnja investicija u kombinovanje CR+ sorti sa ciljanom fungicidnom strategijom isplatiće se danas, a još više u budućnosti.

CR+: Zaštita, produktivnost i održivost idu ruku pod ruku!

CR+: Česta pitanja i odgovori

CR+: nova generacija Cercospora sorti

Uzmite najbolje od obe dimenzije: zaštita + prinos.

Nova generacija Cercospora sorti sledi novo pravilo: visok nivo zaštite od Cercospore PLUS visok prinos i pod visokim i niskim pritiskom Cercospore.

Pročitajte više

Borba protiv patogena

Oplemenjivači u KWS-u uspešno rade na razvoju sorti šećerne repe otporne na Cercosporu koje nude visoke prinose.

U ovom članku možete pročitati više o izazovima sa kojima se KWS stručnjaci suočavaju kada je reč o stvaranju novih sorti najviše tolerantnosti na Cercosporu.

Pročitajte više

Vaša kontakt osoba:

Dr. Tihomir Gujaničić, phd.
Dr. Tihomir Gujaničić, phd.
Agroservis menadžer
Pošaljite e-mail
Radosav Mitrić B.Sc.
Radosav Mitrić B.Sc.
Menadžer prodaje
Pošaljite e-mail
KONTAKT