• CR-_header.jpg
  CR+
  Nova generacija Cercospora sorti

CR+: Menjamo pravila.

Izvucite najbolje iz obe dimenzije: Zaštita + Performanse.

Sorte nove generacije Cercospora slede novo pravilo: Visok nivo tolerancije i visok prinos i pod visokim i niskim Cercospora pritiskom.

Ova nova tolerancija je identifikovana u velikoj populaciji koja je proistekla iz širokog spektra materijala KWS iz dve cvekle iz roda Beta vulgaris ssp. maritima. Razvijenje klasičnim metodama selekcije.

Terensko ispitivanje u Holandiji (2020): Nova sorta sa poboljšanom tolerancijom na Cercospora u poređenju sa trenutnom sortom tolerantnom na Cercospora, obe pod infestacijom bolesti.

Terensko ispitivanje u Holandiji (2020): Nova sorta sa poboljšanom tolerancijom na Cercospora u poređenju sa trenutnom sortom tolerantnom na Cercospora, obe pod infestacijom bolesti.

Nova CR+ Brošura

Nova i moćna cercospora tolerantnost ponudiće novu dimenziju u suzbijanju bolesti i performansama prinosa:

CR+
Nova generacija Cercospora sorti:
Pomak oplemenjivanja – napravio ga je KWS.

Superiorno upravljanje pegavosti listova Cercospora.

Cercospora Protection

 • Održavajte najjaču zaštitu Cercospora tokom vegetacije čak i pod najvećim pritiskom bolesti. I potencijal za uštedu fungicida.
 • Održava lisnu površinu vašeg useva zdravom i aktivnom za punu proizvodnju šećera.

Performanse prinosa

 • Vrhunske performanse u odnosu na trenutne sorte tolerantne na Cercospora pod visokim pritiskom na Cercospora.
 • Nema značajnog pada u prinosu u poređenju sa proizvodima sa ili bez tolerancije na Cercospora u slučaju odsustva infestacije Cercospora.

Šećerna repa je u teškom okruženju

Promena pritiska bolesti

Cercospora stavlja šećernu repu u teško okruženje:

 • Otprilike dve trećine globalnih površina šećerne repe karakteriše rizik od umerenog do visokog pritiska Cercospora (tj. oko 3 mha). Zapažanja pokazuju da bolest osvaja novu teritoriju šireći se sa juga na sever dugoročno.
 • Cercospora pegavost je daleko najrazornija bolest listova šećerne repe - smanjuje prinos useva i do 50%* na mnogim mestima.
 • Štaviše, Cercospora dovodi do lošijeg kvaliteta prerade što rezultira smanjenom produktivnošću i konkurentnošću industrije šećerne repe.

Efikasnost fungicida

U budućnosti će biti teže suzbijanje Cercospore sredstvima za zaštitu bilja.

 • Otpornost na fungicide se široko širi i time smanjuje efikasnost sredstava za zaštitu bilja.
 • Široka upotreba aktivnih supstanci za prevenciju rezistencije više nije moguća jer se njihov broj dodatno ograničava.
 • Integrisano upravljanje bolestima postaje sve važnije – farmeri su primorani da ograniče upotrebu fungicida koliko god je to moguće.

Da li znate koje su sve prednosti korišćenja CR+ sorti?