• KWS HYPOLITO

  Hibrid i za dobre i za stresne uslove proizvodnje

  FAO 390

  • Visok potencijal za prinos u dobrim uslovima proizvodnje, a odlične rezultate postiže u stresnim uslovima
  • Dobro podnosi niže temperature u proleće
  • Ima kompaktan klip sa velikom, ali i stabilnom masom zrna

  Prednosti

  • Veoma dobra tolerantnost na fuzarijum stabla i klipa
  • Velika i razgranata metlica je jedan od važnih faktora koji utiču na visoku stabilnost u uslovima stresa

  Više o hibridu saznajte ovde:

  Za dodatne informacije o hibridu KWS HYPOLITO

  Da li već znate...?

  Limit lista
  Rezultati