Đubrenje azotom sa promenjivom dozom

Povećajte efikasnost korišćenja azota i profitabilnost

  • Na osnovu preciznih satelitskih snimaka i modela podataka
  • Preporuka za đubrenje
  • U potpunosti iskoristite potencijal polja

Optimizujte đubrenje na osnovu satelitskih snimaka i modela podataka za uljanu repicu i žitarice

Azot je jedan od najvažnijih ulaznih faktora u uzgoju uljane repice i žitarica. Kako su cene porasle za 200 – 400 % od 2020. godine i zbog situacije nestašice, efikasna upotreba ovog input faktora postaje sve važnija.

Svaka godina je drugačija u pogledu klimatskih uslova, količine padavina, zaliha vode u zemljištu i mnogih drugih faktora. Pored toga i u zavisnosti od godišnjih razlika dostupnost N varira i može biti veoma dinamična tokom cele godine. Zbog toga potencijal rasta biljaka i prinosa može biti veoma heterogen unutar jednog polja. To čini đubrenje na osnovu potražnje i đubrenje specifično za lokaciju važnijim nego ikad.

Alat izračunava trenutnu potražnju azota (kg N/ha) uz pomoć satelitskih snimaka i modela ekosistema zasnovanog na procesu. Ovi podaci se kombinuju da bi se izgradila složenost biljne proizvodnje i prenose na mape đubriva. Date preporuke se mogu uređivati na jednostavan način. USB stick se koristi za prenos mapa na terminal mašine. Mašina, koja omogućava promenljivo đubrenje azotom, pretvara mapu u promenljivo đubrenje specifično za lokaciju.

KWS trenutno nudi myKWS alat za đubrenje sa varijabilnom dozom azota za zimsku uljanu repicu i žitarice.


Napravite sopstvenu mapu đubrenja u tri jednostavna koraka

Prijavi se na myKWS

Koristite svoj postojeći nalog da se prijavite na myKWS i pronađite alatku sa promenljivom dozom azota u odeljku za žitarice i uljanu repicu

Kreiraj parcele

Već smo aktivirali uslugu za vas. Koristite opciju „izaberite iz upravljanja poljem“ ili ako niste ušli u polje pre nego što možete da koristite funkciju crtanja ili uvoza. Imenujte polje „VRN pilot“ nakon čega sledi ime pojedinca. Dodajte usev, sortu i datum setve da biste završili registraciju.

Mape za promenljivo đubrenje

Pre nego što dobijete našu preporuku, molimo odaberite broj primene, vrstu đubriva + koncentraciju azota i odlučite koliko zona primene želite da imate. Sada je sve spremno i čak možete da uredite našu preporuku ili direktno kreirate mape. Nakon toga možete sačuvati datoteku na fleš disku. Sa ovim fleš diskom možete da uvezete plan đubrenja na terminal.

Kako funkcioniše đubrenje azotom sa promenljivom dozom

Ulogujte se i koristite VRN alatku

Često postavljana pitanja o primeni azota sa promenljivom dozom

Potrebna Vam je pomoć? Kontaktirajte nas

Sofija Stoiljković
Sofija Stoiljković
Marketing menadžer
Pošaljite e-mail
KONTAKT