• TOSKANO

  Hibrid za visoke prinose i kombajniranje

  FAO 450

  • Hibrid za visoke prinose i kombajniranje
  • Veoma homogeni i razvijeni klipovi utiču da ovaj hibrid ostvaruje visoke prinose u dobrim uslovima proizvodnje
  • Ima dobru tolerantnost na poleganje i fusarium stabla

  Više o hibridu pogledajte ovde:

  Prednosti

  • Sklon je formiranju 2 klipa kada su uslovi proizvodnje izuzetno pogodni
  • Ima dobru tolerantnost na poleganje i fusarium stabla
  • Hibrid za visoke prinose i kombajniranje

  Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta- setveni sloj (°C) 8-12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000
  Za dodatne informacije o hibridu TOSKANO

  Da li već znate...?

  Limit lista
  Rezultati