• 160707_imagefotos_kws_1.jpg
    Đubrenje kukuruza

Đubrenje kukuruza u poljoprivredi - optimalna podrška za idealan razvoj

Za uzgajanje, usevi zahtevaju dovoljnu zalihu hranljivih sastojaka pored svetlosti, vode i toplote. Sa đubrenjem u skladu sa prinosom i lokacijom, možete obezbediti zalihu hranljivih materija i postaviti temelje za uspešno gajenje kukuruza.

Kukuruz u velikoj meri ima koristi od đubriva, jer se oslobađanje hranljivih sastojaka najviše povezuje sa potrebama kukuruza. Obično se organsko đubrenje vrši u proleće, pre setve. Važna je tehnika koja ublažava gubitke/čuva zemljište.

Ako se đubrivo primenjuje pre setve, treba ga izravnati i ne zaorati. Ako se primena vrši nakon setve, mora se obaviti blizu tla između redova.

Zavisno od zemlje porekla, đubriva se razlikuju po svom sastavu hranljivih materija. Stoga je neophodno analizirati sastojke.

KWS želi da vas upozna sa različitim aspektima đubrenja, kako bi vam pomogao da obezbedite uspeh u gajenju.

Pronađite svog konsultanta