• 130424_2_hybrirock__3_.jpg
    Đubrenje uljane repice

Korisni saveti i preporuke za đubrenje uljane repice

Izbalansirano snabdevanje hranljivim materijama osnova je stabilnih maksimalnih prinosa. U poređenju sa drugim usevima, ozimi usevi sa žutim cvetom imaju veliku potrebu za azotom, kalijumom, sumporom i borom i crpe približno tri puta više hranljivih materija iz zemljišta od žitarica. Visok stepen uklanjanja hranljivih materija mora se uzeti u obzir za sledeći usev.

Uklanjanje hranljivih materija kod uljane repice

Budući da u današnje vreme žetveni ostaci od uljane repice, kao i od prethodnog useva, uglavnom ostaju na polju, nutritivni sadržaj žetvenih ostataka treba uzeti u obzir u pogledu ukupne količine. Ako se koriste poljoprivredna đubriva, kao što su polutečni stajnjak, stajsko đubrivo ili tečni stajnjak, i njih treba uzeti u obzir prilikom planiranja đubrenja zemljišta.

Podaci u kg/dt prinosa

Hranljive materije Zrna Ostaci od žetve Ukupno
N
3,3
1,1
4,4
P205
1,8
0,6
2,4
K20
1,0
4,0
5,0
MgO
0,5
0,7
1,2

Izvor: Nabavka đubriva; LFL (Državni institut za poljoprivredu) u Vajenštefanu, jun 2004.

Ovde pronađite pravi hibrid uljane repice za sebe
Pronađite svog konsultanta