• rapsanbauplaner_30_aussaat_1.jpg
  Setva uljane repice

Setva uljane repice – saznajte sve o datumu setve, metodu setve i količini semena!

„Žanjemo ono što posejemo!“ Ova drevna mudrost ima sasvim posebno značenje za uljanu repicu. Setva uljane repice vrši se ovde u Nemačkoj u avgustu i najkasnije početkom septembra.

Da bi se postigli maksimalni prinosi, uljana repica pre zime treba da postigne optimalan razvoj, sa sledećim ciljevima:

 • Gustina biljaka 30-50 biljaka/m²
 • Snažne biljke sa 8 – 10 (12) pravih listova
 • Debeo koren, >8 mm u prečniku i nadzemni lisni deo biljke >20 cm dužine
 • Biljke treba da prezime u fazi rozete, pri čemu dužina ose stabljike ne bi trebalo da bude veća od 2 cm
 • Ujednačeno nicanje olakšava kasniji razvoj biljke

 • Struktura zemljišta je važnija od vremena setve.
 • U pogledu pripreme zemljišta za setvu, kao i u slučaju obrade, treba raditi na optimalnoj obradivosti.
 • „Gnječenje“ i „razmazivanje“ treba izbegavati u svim slučajevima.
 • Zemljište koje je fino usitnjeno, sa dobrom rekompakcijom,kako bi se osiguralo klijanje u sušnim uslovima.

Struktura zemljišta je od ključnog značaja za dalji razvoj uljane repice. Dobar kontakt zrna semena sa zemljom je važan preduslov za maksimalne prinose.

Za klijanje uljane repice je potrebno svetlo pa se dubina sejanja može značajno smanjiti u poređenju sa žitaricama. S obzirom da je seme uljane repice malo, mala je količina vode potrebne za bubrenje semena.

Zato je dubina sejanja od 1 cm adekvatna u idealnim uslovima. Seme se može postaviti na dubini od 3 cm ako je neadekvatna vlažnost zemljišta. Međutim, na još većim dubinama, mogućnost za nicanje se znatno smanjuje. To je posledica slabe snage klijanja sićušnih biljaka uljane repice.

Razvoj biljke je od ključnog značaja za optimalnu gustinu biljaka:

 • U uslovima kasne ili teške setve, treba očekivati razvoj maksimalno osam pravih listova. U tom slučaju, savetuje se gustina biljaka od 50 – 60 biljaka po m²
 • U slučaju ranije setve ili optimalnih uslova, biljka uljane repice može često da razvije više od dvanaest pravih listova. Zbog toga se mora izbegavati prerastanje useva. Željenu gustinu biljke treba, dakle, smanjiti na 40 biljaka po m² (kod setve s jednim semenom a i optimalne raspodele na čak 30 biljaka po m²)

Pronađite idealan hibrid uljane repice

Izbor hibrida u kombinaciji sa datumom setve i dalje je važan za izračunavanje količine semena za setvu. Informacije o optimalnom okviru za setvu i željenoj gustini biljaka dostupne su u vašem Priričniku.

Odstupanja treba napraviti u sledećim slučajevima:

 • Smanjeno nicanje (distribucija slame, inkorporacija, rizik od zamuljivanja)
 • Zaraza kupusnom muvom i cvenoglavim repičinim buvačem
 • Previše kasna setva