• _mg_5864.jpg
    Uljana repica – Opasnosti zime

Zima – izazov za mladu biljku uljane repice

Zimi, naročito u periodu između novembra i februara, sneg i hladnoća mogu oštetiti uljanu repicu.

Abiotska šteta, kao što je šteta prouzrokovana zimskim uslovima, može značajno da utiče na profitabilnost gajenja uljane repice, kao rezultat nastalih gubitaka.

Brojčani podaci koji slede jasno ilustruju opasnosti koje postoje i posledice koje bi mogle da zadese vaše biljke uljane repice:

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Pored razlika u podložnosti šteti prouzrokovanoj zimskim uslovima u skladu sa hibridom, tabela u nastavku prikazuje važne uzroke, uticajne činioce i moguće protivmere:

Posmatranja Uzrok štete prouzrokovane zimskim uslovima Moguće protivmere:
Prerasli sklop (dužina klasa veća od 5 cm) Snažan hibrid Prilagođavanje izbora hibrida datumu setve
Prerana setva Prilagođavanje količine semena datumu setve
Previsoka setvena norma Primena propisa za uzgajanje
Prevelika količina dostupnog azota Prilagođavanje količine đubrenja
   
Povećana podložnost smrzavanju Prevelika količina dostupnog azota u jesen Prilagođavanje dostupnosti azota
Pojava štetočina Primena insekticida
Primena herbicida prekasno ili u prevelikoj meri Primena herbicida u ranoj fazi nicanja ili nakon nicanja
Otkinuti koreni Prebrzo jesenje razvijanje Prilagođena setva, izbor hibrida
Prekomeran jesenji rast Izbegavajte prevelike zalihe azota
Ciklusi smrzavanja i otapanja, tvrdo zamrznuto zemljište Dobre zalihe hranljivih materija
Sušenje biljaka Velika koncentracija soli na listovima Blagovremena setva, dobre zalihe hranljivih materija, izbor hibrida, ponovna obrada/utabavanje premekanog zemljišta, ne primenjujte praškasta đubriva za inicijalnu primenu azota

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA