• _mg_8338.jpg
    Vreme setve za ozimu uljanu repicu

Sve je u pravom trenutku – idealno vreme za sejanje uljane repice

Vreme setve od sredine avgusta do početka septembra generalno je optimalno za dobar razvoj useva uljane repice Najbolja moguća sezona setve može biti različita regionalno, u skladu sa klimatskim i specifičnim uslovima lokacije.

Rano vreme setve pozitivno doprinosi razvoju snažnog korena i pojedinačnih razvoju biljaka.

S druge strane, veoma rana setva povećava rizik od oštećenja tokom zime zbog obilnog rasta useva. Prekasna setva sa slabim razvojem u jesen može da dovede do nedovoljnog rasta mase, što posledično predstavlja slabu početnu osnovu za visoke prinose.

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Izvor: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Očekivani prinosi u zavisnosti od vremena setve

Vreme između setve i prve pentade (5 dana) <2°C Očekivani prinosi Procenat prinosa specifičnih za lokaciju
Do 95 dana Nizak prinos 70 do 80
95 do 105 dana Umereni prinos 80 do 90
105 do 115 dana Visoki prinos 90 do 100
Više od 115 dana Veoma visok prinos 100 do 110

Izvor: Makowski, N. (2007)

Pronađite svog konsultanta