• KWS_landschaft_mit_bluehendem_rapsfeld.jpg
    Zaštita biljke uljane repice

Optimalnom zaštitom biljaka dobijaju se najviši prinosi uljane repice!

Da bismo na najbolji način podržali biljku uljane repice, moramo da znamo više od toga koje štetočine predstavljaju rizik za nju. Zaštita biljke uljane repice protiv ovih štetočina izuzetno je važan korak ka dobijanju maksimalnih prinosa i postizanju ekonomskog uspeha na kraju vegetacione sezone.

KWS vam pokazuje šta je važno kada je reč o zaštiti biljaka.