• kws_zwei_pflanzenzuechter_begutachten_feld_1.jpg
    Ciljevi selekcije

Radimo na nekoliko ciljeva u pogledu selekcije radi ostvarivanja viših poljoprivrednih prinosa.

Uz rastuću potrebu za biljnim sirovinama, oslanjamo se na neprekidne inovacije. Naposletku, najveći udeo svih tekućih porasta u proizvodnji izazvan je tehnološkim inovacijama. Umesto povećanja površine, čime se nekada povećavala kultivacija, današnji cilj je svođenje gubitaka useva na najmanju moguću meru i povećanje prinosa na najveću moguću meru.

Namena naših proizvoda je pružanje podrške različitim poljoprivrednim sistemima – konvencionalna poljoprivreda, poljoprivreda genetski modifikovanih biljnih sorti i organska poljoprivreda – na ujednačeniji način.

Prinos

Prinos je složena osobina, ali je često najvažniji cilj selekcije svih vrsta useva. Željeno povećanje prinosa, ali i stabilnost, u tesnoj su vezi s mnogim drugim ciljevima selekcije, poput otpornosti ili efikasnosti hranljivih materija. Stoga se željeni prinos može ostvariti na različite načine.

Kvalitet

Kvalitet sorte se utvrđuje, pre svega, kvalitetom njihovih proizvoda žetve. Iz perspektive selekcije, međutim, to je veoma složena osobina na koju utiču mnogi činioci. Sadržaj različitih sastojaka, njihovo dejstvo na zdravlje i ukus, ali i njihova svojstva tokom obrade imaju značajnu ulogu.

Otpornost

Biljke su podložne različitim uticajima iz okoline koji imaju značajno dejstvo na stabilnost prinosa. Visoka otpornost na štetočine i biljne bolesti, ali i povećana tolerancija na činioce iz okruženja, kao što su suša i hladnoća, ključni su ciljevi stručnjaka za selekciju biljaka.

Klimatske promene neprekidno postavljaju nove izazove koji se moraju savladati. U budućnosti se očekuju učestaliji ekstremni vremenski uslovi, poput suše ili obilnih kiša. To povećava rizik od toga da dugotrajna vrućina, hladnoća, suša ili vlažno vreme izazovu slab rod useva. Klimatske promene bi stoga mogle da budu razlog za pojavu štetnih organizama koji su prethodno smatrani beznačajnim. Shodno tome, stručnjaci za selekciju rade na novim, prilagodljivim sortama kako bi osigurali stabilnost poljoprivrednih prinosa.

Efikasnost hranljivih materija

Unos hranljivih materija kod biljaka značajno utiče na njihov rast, a samim tim i na prinos. Biljne sorte s dobrom efikasnošću hranljivih materija imaju kapacitet za izvanrednu produktivnost u širokom opsegu nutritivnih zaliha, npr., od manjka do viška.

Na primer, biljke s boljom iskoristivosti azota lakše apsorbuju azot dostupan u zemljištu i pretvaraju ga u biomasu. U tom smislu, selekcija biljaka može da obezbedi značajan doprinos održivoj poljoprivredi jer sorte s dobrom iskoristivosti hranljivih materija mogu da pomognu u smanjivanju količine đubriva i stajnjaka na poljima.

Svojstva gajenja

Još jedan cilj selekcije biljaka predstavlja prilagođavanje biljaka agronomskim proizvodnim procesima, iz perspektive selekcije. To uglavnom zahteva svojstva kao što su sposobnost uspravnog položaja, visina, otpornost na zimu, period sazrevanja i ujednačen rast.

Energija

Količina energije uslovljena je sadržajem sastojaka. Pored visokog prinosa ukupne biomase, stručnjaci za selekciju su prvenstveno usmereni na porast sadržaja energije za sorte useva u obliku ulja, kao i šećera i skroba.

  • Ljudi u kompaniji KWS

    Ciljevi selekcije su usmereni dugoročno – globalni izazovi, poput klimatskih promena, i poljoprivredni zahtevi, poput visokih prinosa.

    Jürgen Schweden, Rukovodilac ogranka istraživanja i usluga
    juergen_schweden.jpg

Pored svega, pažnju usmeravamo na posebne ciljeve selekcije za svaku vrstu useva i njihove pojedinačne namene.

Prinos je uvek glavna tema, ali postoje razlike. U slučaju kukuruza, uglavnom se koncentrišemo na ukupan prinos biljke. Kod šećerne repe, s druge strane, ključan je prinos šećera. Postoje i osobine specifične za usev, poput pekarskog kvaliteta kod pšenice, otpornosti na zimu kod ječma ili otpornosti na herbicide kod šećerne repe. I ne zaboravimo da svaki od useva ima sebi svojstvene štetočine i bolesti.

Vaš kontakt

Ivana Gligorijević
Ivana Gligorijević
Marketing menadžer za Jugoistočnu Evropu
Pošaljite e-mail
Sofija Stoiljković
Sofija Stoiljković
Marketing menadžer
Pošaljite e-mail
KONTAKT
Slađana Lukač
Slađana Lukač
Marketing asistent
Pošaljite e-mail
Katarina Kramer
Katarina Kramer
Specijalista za digitalni marketing
Pošaljite e-mail