• kws_digital4cast_1.jpg
    Digital4Cast

Analiza i planiranje poljoprivredne proizvodnje upotrebom dronova i moderne tehnologije analize snimaka

Moderna poljoprivreda se dovodi u vezu sa visokim investicijama, pa svako povećanje cene proizvodnje znači da moraju da ostvare maksimalni prinos na ograničenim zemljišnim resursima, a svaki neuspeh u tom procesu potencijalno znači smanjenje prinosa i udar na budžet kao i celo domaćinstvo.

Kompanija KWS je kroz svoj program Digital4Cast uz podršku kompanije Agremo sprovela projekat digitalnih inovacija za optimizaciju polja pomoću dronova i moderne tehnologije, sa ciljem unapređenja proizvodnje i poboljšanja prinosa. Projekat se odvijao tokom 2018. godine i sprovodio na poljima 35 proizvođača na teritorijama Srbije i Rumunije.

Kroz 4 pažljivo planirane faze, KWS je snimao polja svojih proizvođača pomoću bespilotnih letelica i nekoliko pilota u Srbiji i Rumuniji. Nakon prikupljanja fotografija dronovima, kompanija Agremo je sprovela analizu stanja polja i useva pomoću svoje tehnologije, i svojim tehnološkim rešenjem analizirala i pružila precizne podatke o usevima na 7 hiljada hektara pod kukuruzom.

Prilikom pravljenja planova koje analize treba sprovoditi, uzete su u obzir potrebe proizvođača kao i faktori koji najviše doprinose povećanju prinosa.

Prilikom pravljenja planova koje analize treba sprovoditi, uzete su u obzir potrebe proizvođača kao i faktori koji najviše doprinose povećanju prinosa.

Faza 1 – Premeravanje obradivog zeljišta i nivelacija

Faza 2 – Brojanje biljaka i analiza korova

Faza 3 – Brojanje biljaka i analiza stresa

Faza 4 – Procena prinosa

Ove 4 faze su dovele do utvrđivanja stvarnog stanja polja i useva, čijom se daljom analizom mogu utvrditi odgovarajuće mere koje će dovesti do povećanja prinosa i smanjenja troškova proizvodnje.

U tabeli su prikazani faktori koji najviše utiču na prinos:

Br. Faktor Procenat uticaja Komentar
1 Plodored 10 % Prethodna kultura
2 Zemljište 3 % Osobine zemljišta
3 Đubrenje 30 % Neodgovarajuća primena đubriva
4 Hibrid 28 % Izbor hibrida ili sorte
5 Gustina setve 21 % Veliki razmak pri setvi – redak sklop
6 Korovi 18 % Uticaj korova i primena herbicida
7 Bolesti 20 % Pojava bolesti
8 Štetočine 20 % Insekti u fazi svilanja i formiranja klipa
9 Suša 60 % Uticaj suše u ključnim fazama razvoja biljaka
10 Vodoleži 60 % Zadržavanje vode na zemljištu u mnogome utiče na smanjenje prinosa i povećanju zakorovljenosti

Vaš kontakt

Ivana Gligorijević
Ivana Gligorijević
Marketing menadžer za Jugoistočnu Evropu
Pošaljite e-mail
Sofija Stoiljković
Sofija Stoiljković
Marketing menadžer
Pošaljite e-mail
KONTAKT
Slađana Lukač
Slađana Lukač
Marketing asistent
Pošaljite e-mail