• KWS-TEHNOLOSKI-PARK.jpeg
    Tehnološki park

Tehnološki park u saradnji sa PSS Institut "Tamiš" Pančevo

Pored velikog broja strip i demonstracionih ogleda, kompanija KWS realizuje i različite agrotehničke oglede (različite gustine setve, različite rokove setve, oglede sa navodnjavanjem, oglede sa đubrenjem, oglede sa različitim sistemima obrade zemljišta) koji proizvođačima mogu dati jasniju sliku o mogućnostima korišćenja KWS hibrida u proizvodnji.

Od 2014. godine u saradnji sa stručnom službom‚ „Tamiš“ Pančevo, kompanija KWS je otišla još jedan korak dalje u postavljanju ogleda i kreirala KWS Tehnološki park, sa ciljem istraživanja u oblasti najnovijih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji. Ova istraživanja mogu dati odgovore proizvođačima, koji su hibridi pogodni kada je u pitanju primena različitih sistema obrade zemljišta, primena mineralnih đubriva i uticaj različitih količina i odnosa hranjivih elemenata na visinu i kvalitet prinosa, uticaj različitih rokova setve na intenzitet i efikasnost napada pojednih biljnih štetočina i bolesti, koji je najoptimalniji broj biljaka u različitim uslovima snabdevenosti zemljišta vodom. Pored toga, proizvođači iz ovih ogleda mogu dobiti i informacije koje su njima veoma važne a tiču se mogućnosti i ekonomske opravdanosti primene određenih agrotehničkih postupaka, kao i podaci o pojedinim fazama razvoja biljaka u određenim agroekološkim uslovima i njihova tolerantnost na bolesti i štetočine.

U ovim ogledima koriste se KWS hibridi kukuruza, suncokreta, šećerne repe i pšenice.
Rezultate ovih ispitivanja možete videti na internet stranici kompanije KWS, kao i kroz publikacije različitih stručnih tekstova u izdanjima “Zrno” i “Klip”.


Ogledi koji se izvode u KWS Tehnološkom parku

Vaš kontakt

Ivana Gligorijević
Ivana Gligorijević
Marketing menadžer za Jugoistočnu Evropu
Pošaljite e-mail
Sofija Stoiljković
Sofija Stoiljković
Marketing menadžer
Pošaljite e-mail
KONTAKT
Slađana Lukač
Slađana Lukač
Marketing asistent
Pošaljite e-mail