• Projektni tim kompanije KWS u polju
    Projekti

Otkrijte neke od tekućih projekata održive poljoprivrede

Naši programi istraživanja i selekcije služe za razvijanje konkurentnih biljnih sorti za efikasnu i održivu poljoprivredu. Naš se rad fokusira na stabilnost prinosa, kvalitet proizvoda i očuvanje genetičkih resursa. Ubrzano napredovanje tehnološkog razvoja na polju biotehnologije biljaka podstaklo je porast novih prilika za razvoj sorti useva s unapređenim osobinama.

Pregled KWS hibrida
  • Ljudi u kompaniji KWS

    KWS je porodična firma sa tradicijom koja ceni porodične vrednosti. Neko kome verujem i na koga mogu da se oslonim.

    Boris Miletić, Menadžer logistike
    327a8959.jpg

Vaš kontakt

Ivana Gligorijević
Ivana Gligorijević
Marketing menadžer za Jugoistočnu Evropu
Pošaljite e-mail
Sofija Stoiljković
Sofija Stoiljković
Marketing menadžer
Pošaljite e-mail
KONTAKT
Slađana Lukač
Slađana Lukač
Marketing asistent
Pošaljite e-mail
Katarina Kramer
Katarina Kramer
Specijalista za digitalni marketing
Pošaljite e-mail