• KWS_mitarbeiter_bei_der_konzeption_an_glaswand.jpg
    Saradnja

Da li tražite snažnog partnera za implementaciju inovativnih ideja u oblasti poljoprivrede?

Centralni element naših inovacijskih aktivnosti su saradnje sa javnim istraživačkim institutima, kao i sa privatnim kompanijama i industrijskim partnerima.

Ovo obuhvata širok spektar projekata koji se finansiraju iz javnih izvora, kao i pojedinačne saradnje sa partnerima iz svih krajeva sveta. Imamo predstavnike u mnogim naučnim organizacijama o selekciji i u udruženjima na nacionalnom i evropskom nivou.

Naši glavni ciljevi su promocija nauke i istraživanja, jaka mreža i međunarodno uspostavljanje mreže stručnosti za nauku o usevima.

Da li želite da sarađujete sa nama?

Limagrain

Naša severnoamerička ćerka firma AgReliant je u partnerstvu sa francuskom poljoprivrednom grupom Limagrain od 2000. godine. Na tržište plasiraju različite tradicionalne i genetski optimizovane hibride kukuruza sa novim i poboljšanim svojstvima, poput hibridne tolerancije ili otpornosti na razne štetne insekte.

BASF Plant Science

Na polju biljne biotehnologije sarađujemo sa kompanijom BASF Plant Science od 2010. godine. Zajednički cilj ove saradnje je povećanje prinosa šećera i energije šećerne repe od 15 % kao i razvoj sorti otpornih na sušu, kojima je potrebno malo vode i koje preživljavaju periode suše bez gubitka prinosa.

Vilmorin

Zajedno sa francuskom firmom Vilmorin osnovali smo zajedničko ulaganje GENECTIVE (50:50) u oktobru 2011. godine. Ova zajednička istraživačka platforma fokusirana je na genetski modifikovana svojstva kukuruza. Pored poboljšane tolerancije na herbicide i povećane otpornosti, u budućnosti će biti optimizovane i druge karakteristike zasnovane na lokaciji.

Vaš kontakt

Ivana Gligorijević
Ivana Gligorijević
Marketing menadžer za Jugoistočnu Evropu
Pošaljite e-mail
Sofija Stoiljković
Sofija Stoiljković
Marketing menadžer
Pošaljite e-mail
KONTAKT
Slađana Lukač
Slađana Lukač
Marketing asistent
Pošaljite e-mail