Selekcija hibrida kukuruza koje efikasno usvajaju hranljive materije: Dobar prinos kukuruza i pored manje đubriva - kako to funkcioniše?

14. decembar 2017. Vreme čitanja: 3 minuta

Nemačka je novim Pravilnikom o đubrivima ograničila upotrebu azota u mnogim poljima. Na mnogim mestima se može koristiti samo malo đubriva. Ipak, poljoprivrednici žele i dalje da postižu dobre prinose, na primer sa kukuruzom. Da bi ih podržao, KWS proizvodi hibride kukuruza, koji efikasnije apsorbuju azot iz zemljišta i samim tim se mogu izboriti sa nešto manjom količinom azota. Ovo je jedan od doprinosa selekcije biljaka održivoj poljoprivredi.

Jedan od razloga preoblikovanja uredbe: Iz perspektive zakonodavaca, koncentracija nitrata u podzemnoj vodi često je previsoka. Vlasti veruju da poljoprivreda doprinosi tome. Ako biljke ne apsorbuju nitrat, on se može isprati na kiši. To je slučaj, na primer, ako se previše đubri ili u pogrešno vreme. Stoga bi, u budućnosti, količinu azota trebalo što preciznije prilagoditi potrebama biljaka i održavati je što je moguće nižom. U drugim zemljama, zakonodavci ovo diktiraju. Pored toga, Pravilnik o đubrivima obavezuje nemačke poljoprivrednike da proizvedu tačan bilans hranljivih materija za svoja polja.

Korisna posledica genetske varijacije

„To znači da maksimizacija efikasnog korišćenja azota od strane biljaka ima još veću ulogu nego ranije”, kaže uzgajivač kukuruza Thomas Presterl iz kompanije KWS. Ali kako održati prinos stabilnim, kada će mnoga polja u budućnosti dobijati manje azota? „Naravno, nijedna biljka ne može bez određene količine azota, to je jedna od najvažnijih biljnih hranljivih materija”, kaže Presterl. „Ali naše istraživanje je pokazalo da neke biljke kukuruza apsorbuju azot efikasnije od drugih. To je rezultat prirodne genetske varijacije”, objašnjava njegov kolega Roland Peter, takođe stručnjak za selekciju kukuruza u nezavisnoj kompaniji za selekciju biljaka.

Kao rezultat toga, hibridi koji efikasnije usvajaju azot pokazuju vrhunske performanse sa malim unosom azota, u poređenju sa drugim hibridima. Hibridi koji efikasnije usvajaju azot i dalje imaju pristojan prinos čak i u uslovima nedostatka: „Biljka treba što efikasnije da usvaja azot koji je dostupan u zemljištu od samog početka rasta, pre nego što se on prebaci u dublje slojeve ili ispusti u vazduh. Najvažniji preduslov je da hibridi kukuruza sa ograničenim unosom đubriva ne smanje naglo svoj prinos, već da sačuvaju visok nivo performansi”, objašnjava Presterl. Sigurnost prinosa jedan je od prioritetnih selekcionih ciljeva kompanije KWS.

Uzgajivači i istraživači u kompaniji KWS ispituju takve biljke kukuruza, objašnjava Peter: „Na primer, uzgajamo ih na poljima sa vrlo malo azota i gledamo kako biljke kukuruza najbolje uspevaju u tim uslovima.” Jedan od razloga je na primer, to što biljke sa posebno široko razgranatim i gustim korenovim sistemom imaju više dodira sa zemljom i zato mogu apsorbovati malo više azota, objašnjava Presterl. Njegove kolege istražuju prirodni genetski sastav biljaka. Ispostavlja se da pomenuta osobina za usvajanje azota, iako je u mnogim slučajevima nasledna, nije jedina odrednica.

Dugoročan zadatak

Dodatno: Poljoprivreda je uvek deo prirode i unutar nje. Stoga se terenski uslovi razlikuju iz godine u godinu. To se, naravno, odnosi i na unos hranljivih materija kod kukuruza i kod svih ostalih biljaka. To je samo po sebi dugoročan zadatak: Selekcija novog hibrida traje oko deset godina. To zahteva ne samo stručnost, već i preduzetničku slobodu i nezavisnost. KWS poseduje obe osobine više od 160 godina.

Kompanija se već nekoliko godina bavi selekcijom kukuruza koji efikasno usvaja azot. Stoga, mnogi postojeći hibridi imaju osobinu efikasnog usvajanja hranljivih materija, između ostalog zahvaljujući i dobrom korenskom sistemu. Koji i koliko naslednih faktora međusobno deluju i na koje načine još nije poznato u detalje – to još uvek znači mnogo rada za istraživače iz kompanije KWS. Da bi postigao ovaj cilj, kompanija takođe ulaže oko 17 procenata svoje prodaje u istraživanje i razvoj. Cilj je uvek povećati genetsku raznolikost useva kako bi se poljoprivrednicima obezbedili hibridi najboljeg kvaliteta.

Povratak na glavnu stranicu

Vaš kontakt

Ivana Gligorijević
Ivana Gligorijević
Marketing menadžer za Jugoistočnu Evropu
Pošaljite e-mail
Sofija Stoiljković
Sofija Stoiljković
Marketing menadžer
Pošaljite e-mail
KONTAKT
Slađana Lukač
Slađana Lukač
Marketing asistent
Pošaljite e-mail
KONTAKT