• proizvođač u polju kukuruza iz ptičije perspektive

Stephanie Schlecht, Großröda

Postati poljoprivrednik? U početku, to nije bila opcija za Štefani Šleht. Iako njena porodica obrađuje farmu u okrugu Altenburg od devedesetih godina 20. veka, ona je imala druge planove. Međutim, od tih je planova odustala. Danas smatra da je imala sreće što je izabrala agronomiju i farmu. Zašto? Nijedna druga profesija nije tako raznovrsna. Potrebno je poznavanje biljaka i procenata. Pored prirodnih nauka, podjednako je važna i poslovna administracija. Takođe ključno: donošenje odluka i posmatranje konkretnih rezultata. Izbor odgovarajućeg semena, na primer, i videćete rezultate: dobra žetva.

Vaš kontakt

Ivana Gligorijević
Ivana Gligorijević
Marketing menadžer za Jugoistočnu Evropu
Pošaljite e-mail
KONTAKT