• dji_0023.jpg
    Doradni centar u Bečeju

Investicija vredna 30 miliona evra za KWS Doradni centar u Bečeju!

Izgradnjom Doradnog centra se ispunjava jedan od strateških ciljeva kompanije u nastojanju da se krajnjem korisniku obezbedi uniformno, očišćeno od primesa i ravnomerno tretirano seme visokih parametara kvaliteta. Glavna prednost posedovanja jednog ovakvog centra je potpuna kontrola procesa proizvodnje i mogućnost upravljanja kvalitetom svakog segmenta dorade.

U Doradnom centru se vrše tehnološke operacije prijema, sušenja, krunjenja, kalibracije i finalnog pakovanja semenskog materijala po hibridima. Doradni centar je opremljen najsavremenijom opremom renomiranih svetskih proizvođača koja omogućava kompjutersko praćenje i upravljanje navedenim tehnološkim operacijama.

Doradni centar poseduje jednu od najsavremenijih, a po kapacitetu svakako najveću u regionu, sušaru za sušenje semenskog kukuruza u klipu. Ono što, takođe, izdvaja naš Doradni centar od ostalih je primena modernih kolor sortera koji ugrađenim kamerama pokrivaju celokupan spektar boja. To je tehnološko rešenje koje praktično simulira osetljivost ljudskog oka, a koristi se za odvajanje zrna koja se po obliku i boji razlikuju od zdravih zrna. Pored osnovnih parametara kvaliteta semena koji su propisani Pravilnikom o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja Republike Srbije kao što su: klijavost, čistoća, sadržaj vlage, sadržaj drugih biljnih vrsta, sadržaj korova i zdravstveno stanje semena, veoma bitan uslov u osiguranju kvaliteta semena i njegovog uspešnog razvoja u najranijoj fazi posle setve je tretman semena, a u Doradnom centru su ispunjeni svi uslovi za postizanje najvišeg kvaliteta u tretiranju semena.

2021. godine je pušten u rad novi magacin, vrednost investicije milion evra, koji se prostire na 2.000 kvadratnih metara. Izgrađen je po najvišim građevinskim i skladišnim standardima, opremljen kompletnom infrastrukturom za savremeno skladištenje robe i semena koja uključuje i najsavremeniju BAR CODE tehnologiju za praćenje robe. I ovde smo otišli korak dalje i obezbedili potpuno digitalno praćenje svakog džaka koji izadje iz našeg magacina. Potreba za proširenjem kapaciteta je bila sasvim logična stvar, koja prati razvoj naše kompanije.

Srđan Popov Tapavički
Srđan Popov Tapavički
Menadžer doradnog centra
Pošaljite e-mail
Dragana Kalnak
Dragana Kalnak
Zamenik menadžera doradnog centra
Pošaljite e-mail
KONTAKT