10 pravila za uspešno gajenje uljane repice

Vreme je za uljanu repicu !

Površine pod uljanom repicom imaju trend povećanja. Međutim postoje i neki ograničavajući faktori, kada je u pitanju proizvodnja ove kulture. Upravo iz tih razloga, smo pripremili novu brošuru, na šta sve treba da obratite pažnju ako se odlučite za proizvodnju uljane repice ! Od primene pravilonog plodoreda, obrade zemljišta, izbora hibrida, do pripreme dobrih uslova za prezimljavanje. Više o 10 koraka , možete pogledati u brošuri:

  • Priručnik za gajenje uljane repice

    pdf | 998 kB

Novosti iz oblasti poljoprivrede
Kontakt