Uticaj različitog odnosa i količina NPK na prinos hibrida KAPITOLIS

Stacionarni ogled đubrenja u PSS Pančevo

Stacionarni ogled gde su primenjene različite varijante đubrenja hibrida KAPITOLIS u 2018. i 2019. godini bio je mikroogled gde je veličina elementarne parcele iznosila 10 m2. Ogled je izveden u uslovima bez navodnjavanja, sa gustinom setve od 67.300 biljaka po hektaru. Ovaj ogled je stacionarni i izvodi se od 1965. godine, smenom kukuruza, pšenice, šećerne repe i suncokreta.

Predusev je bio šećerna repa, setva je izvršena 25.04.2018., 18.04.2019. a žetva 21.09.2018., 04.10.2019.godine.

Primenjeno je 19 različitih kombinacija NPK i kontrola bez đubrenja (tabela 1). U svakoj varijanti đubrenja je prikazana količina primenjenog ćistog hraniva – npr.: kod varijante đubrenja N50-P100-K50, primenjeno je 50 kg/ha azota, 100 kg/ha fosfora i 50 kg/ha kalijuma.

Varijante đubrenja u ogledu

Količina i odnos NPK (kg/ha)

 • 1 N0-P0-K0
 • 2 N100-P0-K0
 • 3 N0-P100-K0
 • 4 N0-P0-K100
 • 5 N100-P100-K0
 • 6 N100-P0-K100
 • 7 N0-P100-K100
 • 8 N50-P50-K50
 • 9 N50-P100-K50
 • 10 N50-P100-K100
 • 11 N100-P50-K50
 • 12 N100-P100-K50
 • 13 N100-P100-K100
 • 14 N100-P130-K50
 • 15 N100-P130-K130
 • 16 N130-P50-K50
 • 17 N130-P100-K50
 • 18 N130-P100-K100
 • 19 N130-P130-K100
 • 20 N130-P130-K130

Hibrid KAPITOLIS u ovim istraživanjima pokazao je osobine intenzivnog hibrida koji odlično reaguje na povećanje nivoa hranljivih elemenata u zemljištu, odnosno intenzivnije đubrenje.

Novosti iz oblasti poljoprivrede