Žetvom se pohvali i na nagradu navali!

Žetva kukuruza je završena, cenimo vaš naporni rad i zbog toga smo odlučili da vas nagradimo.

Sve što treba da uradite je da:

1. Lajkujete našu Facebook KWS Srbija stranicu

2. Odete na našu KWS Srbija stranicu i okačite sliku žetve kukuruza tamo ili nam je pošaljite putem poruke na facebook-u.

Konkurs traje do 16-og decembra. Naš žiri će tada odlučiti kojih 21 fotografija će dobiti nagradu i srećne dobitnike ćemo obavestiti lično i putem objave na našoj stranici.

Posetite našu Facebook stranicu KWS Srbija i saznajte više! Želimo vam puno sreće!

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

1.ORGANIZATOR KONKURSA

Oragnizator: KWS Srbija d.o.o.

Sedište: Industrijska 5, 21220 Bečej

https://www.kws.rs/

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje (u daljem tekstu: Konkurs) preko Facebook stranice Organizatora koja se nalazi na adresi https://www.facebook.com/kws.srbija tj. počev od 02.12.2019. godine i traje do 16.12.2019. godine u 14:00h.

Konkurs se organizuje radi promocije usluga KWS Srbija.

3. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU

Pravo učešća na Konkursu imaju svi korisnici internet mreže Facebook , sa prebivalištem na teritoriji Srbije.

Za učešće u nagrađivanju potrebno je da učesnik pošalje ili okači na našoj facebook stranici fotografiju sa žetve kukuruza i lajkuje našu stranicu

4. VRSTA NAGRADA

20 dobitnika će dobiti KWS paket (kombinaciju par nagrada)

5. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITNIKA ODNOSNO DODELE NAGRADA

Organizator će dobitnike nagrada proglasiti dana 16.12.2019. u 15:00 h objavom koja će biti objavljena na KWS Srbija Facebook stranici i lično putem poruke na facebook-u.

Dobitnike nagrada odrediće žiri sastavljen od predstavnika KWS Srbija, koji će izabrati najlepše slike po svojoj slobodnoj proceni i utisku.

6. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA

Organizator preko Facebook stranice ili drugih podataka koje je učesnik ostavio na Facebook stranici, obaveštava pobednika o pobedi na Konkursu. Dobitniku nagrade biće poslata i pismena poruka u inbox sa obaveštenjem da je dobitnik nagrade.

Nagrada se dostavlja na kućnu adresu dobitnika, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja. Prilikom obaveštavanja, Organizator će zahtevati od dobitnika dostavljanje ličnih podataka i to: ime prezime, adresa, kućni broj, mesto i broj telefona, radi uručenja nagrade. Navedeni podaci biće korišćeni isključivo u svrhu uručenja nagrade.Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid ličnog dokumenta iz kojega je vidljivo ime i prezime lica. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni pobednik nema prebivalište na teritoriji Srbije, nagrada će se dodeliti drugoplasiranom korisniku. Ukoliko je dobitnik maloletno lice nagradu mora preuzeti u prisustvu staratelja sa ličnom ispravom.Ukoliko pobednik Konkursa postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, i u tom slučaju nagrada se dodeljuje drugoplasiranom.

8. ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve evetntualne žalbe i reklamacije u vezi sprovodjenja konkursa rešava organizator konkursa. Odluka Komisije o izboru dobitnika nagrada je konačna, a žalba na odluku nije dozvoljena.

9. PUBLICITET

Učešćem na Konkursu učesnici su saglasni da se za potrebe konkursa njihovi lični podaci: ime, fotografija, video materijal i slično, kao i poslate poruke mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala.

10. PREKID KONKURSA

KWS Srbija zadržava pravo da u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti koje utiču ili mogu da utiču na promenu smisla i cilja ovog konkursa, kao i da omoguće eventualnu zloupotrebu prava, pre isteka utvrđenog vremena, igru prekine - otkaže i nagradu nikome ne dodeli.

11. ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornost za:

• Profil fotografije učesnika postavljene u konkursu i bilo koje neželjene posledice koje prouzrokuju trećim licima postavljene fotografije;

• bilo koje posledice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja i zloupotrebe sistema pri funkcionisanju takmičenja na štetu učesnika ili trećeg lica;

• bilo koje neugodnosti koje učesnici mogu imati zbog učešća u konkursu;

• (ne) funkcionisanje online Facebook/Instagram mreže i stranice Organizatora na Facebook-u/Instagram-u i posledice (ne)funkcionisanja bez obzira na razlog (ne) funkcionisanja.

• (ne) istinitost podataka koje učesnici ostavljaju.

12. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Facebook/Instagram stranici.

13.OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Ovi opšti uslovi i prаvilа konkursa objavljeni su na KWS Srbija Facebook stranici.

Novosti iz oblasti poljoprivrede

Pronađite konsultante

Da li želite da znate koji proizvodi najbolje odgovaraju Vašem regionu? Imate li problema sa štetočinama ili bolestima? Rado ćemo odgovoriti na sva eventualna pitanja kako biste postigli najbolje prinose i rezultate.