• KWS_mann_bei_pruefung_mais.jpg
  Oblasti poslovanja

Polja poslovanja kompanije KWS

Poslovanje kompanije KWS Group vodi se u tri proizvodna segmenta kukuruza, šećerne repe i žitarica.

Poslovne jedinice su podržane istraživanjem i razvojem, kao i administrativnim funkcijama. Zbog integrisane strukture, pojedini segmenti su usko povezani.

Preduzetnička nezavisnost poslovnih jedinica osigurava kompaniji KWS Group fleksibilnije prilagođavanje različitim uslovima i brzo implementiranje konkurentske prednosti.

To nam omogućava da se fokusiramo na odgovarajuća tržišta, kupce i proizvode u svakom segmentu i istovremeno stvorimo sinergije u istraživanju i selekciji.

Šta radimo.

Naš lanac vrednosti proteže se od razvoja i proizvodnje hibrida, do njihove distribucije i pružanje potrebnih saveta poljoprivrednicima širom sveta.

Segmenti šećerne repe, kukuruza i žitarica su stubovi KWS grupe.

 • Poslovnu jedinicu šećerne repe čine grupe proizvoda: šećerna repa, šećerna repa za prehranu stoke i šećerna repa koja se koristi za proizvodnju energije.
 • Segment kukuruza obuhvata: kukuruz, uljanu repicu, suncokrete, sirak, proso i poljoprivredne useve.
 • U segment žitarica spadaju: pšenica, raž, hibridni raž, ozimi ječam, prolećni ječam, uljarice i poljoprivredne i organske kulture.

 • Ljudi u kompaniji KWS

  KWS daje slobodu u radu i odlučivanju. Doprinosi timskom i ličnom napredovanju kroz sticanje novih znanja i veština.

  Nikola Tiosavljević, Predstavnik prodaje za Centralnu Srbiju, Srem, Mačvu i Kolubaru
  327a6395.jpg

Seme - razvoj, selekcija i distribucija

Cilj našeg rada na selekciji je ponuditi svakom poljoprivredniku – bilo da se bavi konvencionalnom ili organskom proizvodnjom - hibride i rešenja usmerena na njegove potrebe. To je osnova za efikasnu, produktivnu i održivu poljoprivredu.

Proizvodnja semena u odgovarajućim klimatskim uslovima jednako je važna kao i tehnička priprema sa najvišim standardima kvaliteta i logistikom, što osigurava netaknutu i tačnu isporuku.

Planiranje prodaje i rasta
Proizvodnja započinje planiranjem prodaje i promocije U tom procesu se procenjuje potencijal za uzgoj svakog hibrida na tržištima u cilju određivanja potreba proizvodnje. Planiranje započinje do tri godine pre nego što se seme proda poljoprivrednicima – biljkama je potrebno vreme da rastu.

Promocija i proizvodnja na terenu
Da bi se osigurao izvanredan kvalitet semena, važno je poštovati visoke zahteve i one koji su specifični za određenu kulturu. To uključuje, na primer, kontrolu razmaka između područja gde se gaje različiti usevi. Takve minimalne udaljenosti imaju za cilj da spreče ulazak nepoželjnih sortnih svojstava putem polena. Tokom vremena na terenu, stručnjaci prate zalihe. Propagacija se završava žetvom.

Zrelost i oplodnja
Cvetanje je središte selekcije. Ovde počinje proces ukrštanja. Cvetanje podrazumeva oprašivanje da bi se dobilo seme ili plod. Bez oprašivanja nema oplodnje, kao ni semena. Oprašivanje je neophodno za proizvodnju semena.

Priprema
Sirovina se prerađuje nakon žetve. Čisti se, lagano suši i sortira po veličini (kalibrira). Svi procesi osmišljeni su za nežno tretiranje semena, tako da sadnica ostane zaštićena i osigurano je optimalno klijanje.

Tehnički procesi se zasnivaju na prirodi i veličini semena različitih useva. Kukuruz se bere u obliku klipa, a uklanja se sa klipa tek nakon sušenja. Sa druge strane, seme šećerne repe sa prirodnim ivicama još uvek je potrebno polirati i peletirati pre nego što se stvori okrugli „pelet”, koji omogućava setvu s jednim semenom.

Kontrola kvaliteta
Tokom procesa propagacije, svaka se serija pregleda iznova i iznova. Obavljaju se provere kako bi se utvrdilo da li seme zaista ima sva svojstva kvaliteta i karakteristike, poput otpornosti na bolesti ili sastojaka koji određuju kvalitet. Takođe se utvrđuje klijavost i pokretačka snaga semena. Tek pošto seme prođe sve provere, spremno je za prodaju, pakovanje i isporuku. Na ovaj način poljoprivrednicima se garantuje da će dobiti seme najvišeg kvaliteta.

Pakovanje i sertifikacija
Proizvodnju semena uglavnom organizuju sami uzgajivači. Međutim, u zavisnosti od vrste useva, to se može dogoditi u saradnji sa nekoliko poljoprivrednih partnera i prerađivačkih postrojenja. Nakon niza zvaničnih provera i provera kvaliteta, seme je spremno za prodaju. Pakovanje i sertifikacija, na primer, u Nemačkoj, odvija se pod regulatornom kontrolom. Ovo osigurava da na tržište stiže samo sertifikovano seme visoke klijavosti i čistoće.

Vaš kontakt

Ivana Gligorijević
Ivana Gligorijević
Marketing menadžer za Jugoistočnu Evropu
Pošaljite e-mail
Sofija Stoiljković
Sofija Stoiljković
Marketing menadžer
Pošaljite e-mail
KONTAKT