Politika privatnosti

KWS Saat SE & Co. KGaA i njene podružnice (u daljem tekstu takođe „KWS“) cene interesovanje koje pokazujete za našu kompaniju i zahvaljuje vam se što ste posetili našu veb-stranicu. KWS veoma ozbiljno shvata zaštitu vaših ličnih podataka. Vaše lične podatke obrađujemo poverljivo, u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i Izjavom o privatnosti podataka na ovoj veb-stranici. U nastavku teksta ćete pronaći informacije o tome koje podatke čuvamo i kada, kao i kako, ih koristimo.

Kontrolor obrade podataka

Kontrolor obrade podataka, u skladu sa članom 4 br. 7 EU GDPR je KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstraße 31, 37555 Ajnbek, Nemačka. Možete se obratiti našem službeniku zaduženom za zaštitu podataka putem pošte

Proizvodi kompanije KWS SAAT SE & Co. KGaA,
Datenschutzbeauftragter,
Grimsehlstraße 31,
37574 Ajnbek,

ili putem e-pošte na adresu: datenschutz@kws.com

Anonimno prikupljanje podataka

U principu, možete posećivati KWS sajtove bez otkrivanja svog identiteta. U slučajevima čisto informativne upotrebe veb-stranice drugim rečima, ako se ne registrujete ili nam na bilo koji drugi način ne dostavite informacije, prikupljamo samo lične podatke koje vaš pretraživač pošalje našem serveru. Ako želite da pogledate našu veb-stranicu, prikupićemo sledeće podatke koji su nam potrebni da bismo vam pokazali svoju veb-stranicu i obezbedili njenu stabilnost i bezbednost (pravni osnov: Čl. 6 stav: 1 p. 1 slovo f GDPR)

 • ID adresa
 • Datum i vreme zahteva
 • Razlika u vremenskoj zoni od srednjeg vremena po Griniču (GMT)
 • Sadržaj zahteva (određena lokacija)
 • Status pristupa /HTTP šifra statusa
 • Količina podataka prenetih istovremeno
 • Veb-stranica sa koje dolazi zahtev
 • Pretraživač
 • Operativni sistem i njegov interfejs
 • Jezik i verzija softvera pretraživača

Ove pojedinačne informacije se analiziraju isključivo u statističke svrhe. Ostajete anonimni kao pojedinačni korisnik.

Otkrivanje ličnih podataka:

Za potrebe rada naše veb-stranice i pružanja personalizovanih usluga, KWS zapošljava i podružnice iz KWS grupacije ili spoljne pružaoce usluga koji nam pružaju podršku u obradi naloga, radu veb-stranice, pružanju personalizovanih usluga i pružanju informacija kupcima. Ove kompanije smeju da koriste vaše lične podatke samo za obavljanje zadataka u naše ime i obavezne su da se pridržavaju odgovarajućih propisa o zaštiti podataka. Pod gorenavedenim okolnostima, obrada podataka se može vršiti u zemljama EU ili zemljama van EU. U meri u kojoj je to zakonski dozvoljeno ili u meri u kojoj ste prethodno dali svoju saglasnost, takođe otkrivamo vaše podatke drugim kompanijama KWS Grupacije za upotrebu u promotivne svrhe. Vaši podaci neće biti otkriveni trećim licima van KWS Grupe u promotivne svrhe. Prenos ličnih podataka državnim institucijama i organima vrši se samo u skladu sa obavezujućim državnim zakonskim odredbama ili ako zakonski ili krivični postupci nalažu njihovo prosleđivanje. Neće biti prosleđeni ni u jednu drugu svrhu.

Praćenje

Ovaj sajt koristi različite tehnologije za prikupljanje i čuvanje podataka u svrhe marketinga i optimizacije. Ovi podaci se mogu koristiti za kreiranje korisničkih profila pod pseudonimom.

Kolačići

Na našem sajtu koristimo kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu biti postavljene na vaš čvrsti disk tokom vaše posete veb-lokaciji. Ove tekstualne datoteke kreira i šalje vam veb-server sa kojim ste uspostavili vezu putem veb-pretraživača (npr. Internet Explorer, Firefox i Google Chrome). Kolačići ne mogu da pokrenu nijedan program, niti da inficiraju vaš kompjuter virusima. Njihova namena je da celokupnu Internet uslugu učine korisnijom za korisnika i efikasnijom. Naše veb-lokacije koriste sledeće vrste kolačića. Njihov obim i način rada objašnjavaju se na sledeći način:

 • Privremeni kolačići (a)
 • Stalni kolačići (b)

a) Privremeni kolačići se automatski brišu kad zatvorite pretraživač. U njih konkretno spadaju kolačići sesije. Oni čuvaju „ID sesije“pomoću koga se različiti zahtevi od strane vašeg pretraživača mogu dodeliti celoj sesiji. To znači da vaš računar ponovo može biti prepoznat kada se vratite na našu veb-stranicu. Kolačići sesije se brišu kada se odjavite ili zatvorite pretraživač. b) Stalni kolačići se automatski brišu nakon prethodno utvrđenog vremena, što može varirati u zavisnosti od kolačića. U bilo kom trenutku možete da izbrišete kolačiće u bezbednosnim podešavanjima. c) Možete da konfigurišete podešavanja pretraživača u skladu sa svojim željama i da, na primer, isključite kolačiće treće strane ili sve kolačiće. Imajte u vidu, međutim, da možda nećete moći da koristite sve funkcije ove veb-stranice. d) Trepćuće kolačiće koje koristimo ne hvata vaš pretraživač, već trepćući dodatak. Takođe koristimo HTML5 objekte za skladištenje koji su smešteni na vašem terminalu. Ovi objekti čuvaju potrebne podatke nezavisno od pretraživača koji koristite i nemaju automatski datum isteka. Ako ne želite da se trepćući kolačići obrađuju, morate da instalirate dodatak u tu svrhu, npr. „Better Privacy“ (Bolja privatnost) za Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) ili Adobe-Flash-Killer-Cookie za Google Chrome. Možete da sprečite upotrebu HTML5 objekata za skladištenje tako što ćete pretraživač staviti u privatni režim.

Aplikacija eTracker

Tracking-Service pomoću aplikacije eTracker GmbH (https://www.etracker.com) Podaci prikupljeni korišćenjem eTracker tehnologije neće biti korišćeni za lično identifikovanje posetilaca veb-stranice i neće se kombinovati sa ličnim podacima o nosiocu pseudonima, osim ako subjekat podataka nije posebno pristao na to.

Google analitika

Ova veb-lokacija koristi Google analitika, uslugu veb-analitike iz kompanije Google Inc. („Google“) Informacije koje kolačić dobija kada koristi ovu veb-lokaciju se, po pravilu, prenose na Google server u SAD i tamo se čuvaju. Radi čuvanja anonimnosti IP-a, Google će skratiti vašu IP adresu u okviru države članice EU ili druge zemlje potpisnice Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru. Cela IP adresa će samo u izuzetnim slučajevima biti preneta na Google server u SAD i tamo će biti skraćena. U ime operatera ove veb-stranice, Google će koristiti ove informacije da proceni vašu upotrebu veb-stranice, da sastavi izveštaje o aktivnostima veb-stranice i da pruži operateru veb-stranice dodatne usluge povezane sa upotrebom veb-stranice i Interneta. IP adresa koju vaš pretraživač bude preneo u kontekstu upotrebe usluge Google analitika neće biti kombinovana sa drugim podacima koje održava Google.

Možete da koristite podešavanje na softveru pretraživača da sprečite snimanje kolačića; međutim, imajte u vidu da možda u ovom slučaju nećete moći da u potpunosti koristite sve funkcije na ovoj veb-stranici.

Dodatne informacije uslovima korišćenja i zaštiti podataka možete da potražite na adresi: https://www.google.com/analytics/terms/de.html ili na adresi: https://www.google.de/intl/de/policies/. Imajte u vidu da je Google analitika na ovoj veb-stranici proširen šifrom „anonymizeIp“ kako bi se garantovala anonimnost kolekcije IP adresa („IP maskiranje“).

Možete da sprečite da Google analitika prikuplja podatke tako što ćete pritisnuti na sledeću vezu. Biće postavljen kolačić za isključivanje koji sprečava buduće prikupljanje vaših podataka dok posećujete tu veb-stranicu.

Onemogućite da Google analitika prikuplja podatke za ovu stranicu.

Bilten

Biće vam poslat bilten samo ako ste naručili dotični bilten isključivo na našoj veb-lokaciji. Ako više ne želite da primate bilten, možete se odjaviti pomoću veze koja se pojavljuje na kraju svakog biltena.

Preporuke na Facebook, G+, Twitter, e-pošti i WhatsApp

Možete lako da delite informacije o veb-stranici kompanije KWS preko društvenih mreža Facebook, G+, Twitter, e-pošte, i aplikacije WhatsApp korišćenjem odgovarajućih dodataka. Ovi „dodaci za društvene obeleživače“ su Internet obeleživači pomoću kojih korisnici ovakvih usluga mogu da prikupljaju veze i vesti. Na veb-stranici kompanije KWS, one su povezane samo kao veza ka uslugama o kojima je reč. Tek nakon što pritisnete povezani grafikon bićete prebačeni na veb-stranicu dotičnog pružaoca usluga, tj. tek tada će vaše korisničke informacije biti prenete dotičnom provajderu. Pojedinosti o rukovanju vašim ličnim podacima na ovim veb-lokacijama možete pronaći u izjavama o zaštiti podataka provajdera.

Vaše pravo na informacije i ispravci i brisanju vaših ličnih podataka:

Imate sledeća prava u odnosu na nas, a u vezi sa ličnim podacima koji utiču na vas.

 • Pravo na obelodanjivanje,
 • Pravo na ispravku i brisanje,
 • Pravo na ograničavanje obrade podataka,
 • Pravo na osporavanje obrade,
 • Pravo na prenošenje podataka.

Ako želite da iskoristite gorenavedena prava, obratite se na dolenavedenu adresu. Takođe imate pravo da se žalite organima za zaštitu podataka koji su odgovorni za vas u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka.

Pravo na osporavanje i/ili opoziv saglasnosti u svrhu oglašavanja i istraživanja tržišta

Imate pravo da osporite upotrebu vaših podataka u svrhu oglašavanja i istraživanja tržišta, ili da oduzmete dozvolu za buduću upotrebu tako što ćete dostaviti kratko obaveštenje na dolenavedenu adresu.

Period zadržavanja

Vaše podatke ćemo generalno čuvati samo onoliko koliko je potrebno da se obavi usluga koju ste tražili ili na koju ste pristali. Ako postoje zakonski periodi održavanja, vaši podaci će biti čuvani u skladu sa ovim zakonskim specifikacijama.

Bezbednost podataka:

KWS sprovodi tehničke i organizacione mere kako bi zaštitio podatke o vama koje imamo, protiv slučajnih ili namernih manipulacija, gubitaka, oštećenja i uništenja, kao i od pristupa neovlašćenih lica. KWS u Nemačkoj čuva vaše lične podatke. Naše bezbednosne mere se stalno usavršavaju u skladu sa razvojem tehnologije. U obradi i prenosu podataka se koristi SSL (Secure Socket Layer) šifrovanje.

Spoljne veze

Naše ponude na mreži povremeno sadrže veze koje vode do veb-lokacija trećih strana. Ako se to ne može lako prepoznati, pokazujemo da je to spoljna veza. KWS nema uticaja na sadržaj ili oblik veb-lokacija spoljnih pružalaca usluga. Ova izjava o privatnosti podataka dakle tu nije relevantna.

Izmene i dopune Izjave o privatnosti podataka:

Zadržavamo pravo da povremeno menjamo ili revidiramo Izjavu o privatnosti podataka. S tim u vezi, pogledajte trenutnu verziju naše Izjave o privatnosti podataka.

Lice za kontakt u slučaju pitanja ili zahteva za informacije:

Ako imate pitanja, komentar, sugestije ili zahteve za informacije u vezi sa našom Izjavom o privatnosti podataka i obrade vaših ličnih podataka, možete da se obratite našem referentu za zaštitu podataka direktno ili putem sledeće adrese:

KWS SRBIJA D.O.O. BEČEJ
Industrijska 5
21220 Bečej

Telefon: 021 215 61 04

Bečej, 2019.