Potrebe uljane repice za azotom

Količina potrebnog đubriva

Potrebna količina đubriva prema proračunu
kg/ha

Broj uzoraka

Potrebno je uzorkovati 4 uzorka sveže materije (biljke uljane repice) na 1 m2 u polju. Uzorkovanje treba obaviti na kraju vegetacije u jesen, kada se završi rast biljaka uljane repice i apsorpcija azota. Za uzorkovanje, biljna masa mora biti suva (bez prisustva rose ili kišnih kapi) i odvojena iznad korenovog vrata. Unesite vrednosti pojedinačnih uzoraka sveže materije u polja ispod.
kg
kg
kg
kg

Cena azota

Unesite vrednost vaših troškova azota po kg N
rsd/kg N
ø-masa sveže materije uljane repice (kg/FM m²)
kg FM/m²
Amount of nitrogen absorbed by fresh matter
n kg/ha
Dodatak/odbitak N po hektaru*
kg/ha
Korigovana količina N đubriva (kg/ha)
kg/ha
Dodatni troškovi/uštede po hektaru (rsd/ha)
rsd/ha

Smanjenje u kg/ha i ušteda u rsd/ha prikazani su sa negativnim predznakom.

Pronađite konsultanta