Preporuka i količina semena

Pogledajte preporuku i izračunajte potrebnu količinu semena brzo i jednostavno. Na ovaj način odmah znate koliko jedinica ili kilograma semena morate naručiti za svoju parcelu.

Razmak između redova

Obračunaj

Rastojanje deponovanja

15 25

Željena gustina biljaka

biljaka/hektara

Područje uzgoja sorte

hektara
Područje uzgoja sorte
biljaka/hektara
Potrebna količina semena
Jedinice/ hektar
Potrebna količina semena za datu parcelu
Jedinica

Područje uzgoja sorte
cm
Potrebna količina semena
Jedinice/ hektar
Potrebna količina semena za datu parcelu
Jedinica

Pronađite konsultanta