Postrna setva

KWS 2370

Kompanija KWS raspolaže sa hibridima kukuruza i sirka kratke vegetacije, čijom setvom ostaje dovoljno vremena za proizvodnju stočne hrane za svežu upotrebu ili pripremanje silaže ali i hibrida koji se mogu proizvoditi za zrno. Zbog kraćeg perioda vegetacije, vlažnost zrna je nešto povećana u odnosu na hibride iz prolećne setve, ali treba znati da dodatni prihodi iz ove proizvodnje nisu nimalo zanemarljivi.

Setva ( za zrno i silažu)

Setvu postrnog useva je potrebno obaviti što je moguće pre, odnosno odmah posle žetve prethodnog useva, kako bi se sačuvala postojeća vlaga u zemljištu i omogućio biljkama veći broj dana za razvoj. Kada je u pitanju proizvodnja za zrno, za setvu je potrebno koristiti hibride vrlo rane i rane hibride kukuruza FAO 100-300, a kada je u pitanju proizvodnja silaže mogu se sejati i srednje rani hibridi (FAO 300-400).
Gustina setve ne treba biti veća od preporučenih gustina setve za prolećnu setvu.
Postrnom setvom hibrida za silažu je važno ostvariti povoljan odnos suve materije i vode, odnosno da sadržaj suve materije iznosi oko 30%. Ukoliko kukuruz nije postigao tu fazu sazrevanja (izborom kasnog hibrida, kasnije vreme setve), silažu dobijena od takvog kukuruza je potrebno mešati sa biljnim materijalima sa visokim sadržajem suve materije: kukuruzovina, pleva, usitnjeno seno ili slama, suva repina rezanca. Ovakvo mešanje je potrebno uraditi u odnosu: 75% silaže postrnog kukuruza i 25% suve materije ostalih biljnih materijala pogodnih za mešanje.

Novosti iz oblasti poljoprivrede
Kontakt