Rezultati ogleda i proizvodnje kukuruza i suncokreta 2018

Kao i prethodnih godina, širom naše zemlje ali i regiona se vrše brojna tesitranja naših hibrida . Pored testiranja, brojni ogledi su postavljeni u zemlji, ali na narednim stranama naše nove brošure, možete pogledati koje su rezultate ostvarili KWS hibridi kukuruza i suncokreta u ogledima i proizvodnji.

  • Rezultati ogleda

    pdf | 1 MB

Kontakt