KAPITOLIS

ZRNO PLUS HIBRID

FAO 410

  • Izrazito visok potencijal prinosa i niska vlaga
  • Izražene komponente prinosa
  • Visoka biljka sa velikim listovima

Prednosti

  • Tolerantnost na fuzarium klipa
  • Izražen staygreen
  • Pogodan za srednje i dobre uslove proizvodnje i intenzivnu agrotehniku

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

Saznaj više KAPITOLIS