KERBANIS

SAVLAĐUJE SVE PREPREKE

FAO 540

  • Stabilan prinos zrna u različitim agroekoloskim uslovima
  • Odličan rani porast
  • Odlična jačina stabla u stresnim uslovima

Prednosti

  • Visoka biljka sa srednje - visoko postavljenim klipom
  • Veliki klip sa 18 do 22 reda srednje do krupnih zrna
  • Vrlo dobra tolerantnost na fuzarijum stabla i klipa

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 84.000

Saznaj više KERBANIS
Kontakt