KERBANIS

SAVLAĐUJE SVE PREPREKE

FAO 540

  • Veoma tolerantan na visoke temperature i sušu, odnosno nedostatak vode u zemljištu
  • Visoki i stabilni prinosi u različitim agroekološkim uslovima
  • Odličan rani porast omogućava formiranje većeg broja redova zrna

Prednosti

  • Velika površina listova oko klipa omogućava intenzivnije nakupljanje asimilata u zrnu
  • Visoka tolerantnost na bolesti koje napadaju stablo, list i klip
  • Razgranata metlica omogućava efikasniju polinaciju
  • Slabo izražena dvoklipost u stresnim uslovima- racionalnije trošenje vode i usmeravanje u razvoj glavnog klipa

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 8 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 68 – 75.000

Saznaj više KERBANIS
Kontakt