KOLUMBARIS

VISOKI PRINOSI I U NAJSTRESNIJIM USLOVIMA PROIZVODNJE

FAO 460

  • Hibrid za sušu, laka i teška zemljišta (velika pouzdanost prinosa)
  • Kompaktan klip sa 16 do 18 redova zrna
  • Zrno je u tipu zubana, uzano i dugačko, duboko usađeno u kočanku i atraktivne boje

Prednosti

  • Kompaktna biljka izražene staygreen osobine, tolerantna na stresne uslove
  • Biljke srednje visine i srednjeg položaja klipa

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

Saznaj više KOLUMBARIS
Kontakt