KONFITES

PRILAGODLJIVOST BEZ PREMCA

FAO 430

  • Visok potencijal prinosa zrna u različitim godinama proizvodnje
  • Rekordni prinosi zrna u prosečnim i vlažnijim godinama
  • Visoka tolerantnost na bolesti stabla, listova i klipa

Prednosti

  • Brzo otpuštanje vlage iz zrna
  • Dobar kvalitet zrna, visoka hektolitarska masa
  • Visoka tolerantnost na lom i poleganje stabla -manji gubici pri kombajniranju

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 8 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

Saznaj više KONFITES
Kontakt