KONFITES

PRILAGODLJIVOST BEZ PREMCA

FAO 430

  • Šampion u suši i vrlo visokim temperaturama
  • Visoka tolerantnost na bolesti stabla, lista, klipa- sigurniji prinos i u stresnijim uslovima proizvodnje
  • Dobar kvalitet zrna, visoka hektolitarska masa - dobar odnos visine prinosa i kvaliteta zrna

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

Saznaj više KONFITES
Kontakt