KONSENS

KASNI HIBRID ZA KOMBAJNIRANJE I ZRNO I KLIP

FAO 600

  • Odličan izbor za proizvođače koji još nisu odlučili da li će žetvu obaviti u klipu ili zrnu
  • Odlični prinosi u različitim agorekoloskim uslovima
  • Odličan potencijal za prinos zrna i silaže

Prednosti

  • Visoka biljka sa srednje - visoko postavljenim klipom
  • Veliki klip sa 18 do 22 reda srednje krupnih zrna
  • Odlične tolerantnosti na bolesti: stabla, lista i klipa
  • Izuzetan rani porast

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 65 – 79.000

Saznaj više KONSENS
Kontakt