KWS 4484

STABILNOST PRE SVEGA

FAO 380

  • Hibrid visoke adaptibilnosti i stabilnosti prinosa zrna
  • Visok potencijal prinosa za FAO grupu 300
  • Dugačak, potpuno završen klip sa 14-16 redova zrna

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

Saznaj više KWS 4484
Kontakt