KWS ADNANO

VISOKI PRINOSI I U NAJSTRESNIJIM USLOVIMA PROIZVODNJE

FAO 490

  • Hibrid kasne FAO 400 grupe sa potencijalom za prinos FAO 500 i datumom cvetanja kasne FAO 300 grupe
  • Odličan potencijal za prinos ali veoma jasne osobine CC3 hibrida
  • Kratak period cvetanja, što je velika prednost u uslovima suše i visokih temperatura
Kontakt

Da li već znate...?

Limit lista
Rezultati