• KWS INCANTIO

  Hibrid za ekstremne uslove suše

  FAO 450

  • Iako pripada CC3 grupi, ima odlične performanse i u uslovima intenzivne proizvodnje.
  • Ima tamne i široke listove i slobodnu metlicu koja omogućava slobodno širenje polena
  • Pogoduju mu manje gustine, kada pokazuje svoj puni potencijal za adaptaciju na sušne uslove proizvodnje

  Prednosti

  • Odlični rezultati u ekstremnim uslovima suše
  • Sa aktivnijim polenom, ovaj hibrid obezbeđuje bolju oplodnju što rezultira uspešnijim formiranjem zrna

  Više o hibridu saznajte ovde:

  Za dodatne informacije o hibridu KWS INCANTIO

  Da li već znate...?

  Limit lista
  Rezultati