KWS ORLANDO

OSLONAC I U TEŠKIM GODINAMA

FAO 520

  • Visok potencijal prinosa zrna u različitim godinama proizvodnje
  • Rekordni prinosi zrna u prosečnim i vlažnijim godinama
  • Visoka tolerantnost na bolesti stabla, listova i klipa

Prednosti

  • Brzo otpuštanje vlage iz zrna
  • Dobar kvalitet zrna, visoka hektolitarska masa

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 68 – 75.000

Saznaj više KWS ORLANDO
Kontakt