KWS ORLANDO

RANO CVETANJE ZA DATU GRUPU ZRENJA

FAO 520

  • Visoka stabilnost u uslovima suše i visokih temperatura
  • Srednje visoka, stabilna biljka
  • Sinhronizovano prašenje i svilanje

Prednosti

  • Izražena tolerantnost na fuzarijum klipa
  • Brzo otpuštanje vlage iz zrna, pogodan za kombajniranje

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000

Saznaj više KWS ORLANDO
Kontakt