• hero_teaser_IWM.jpg
    Integrisano upravljanje korovom

Održavajte produktivnost svojih polja pomoću integrisanog upravljanja korovom.

Integrisano upravljanje korovima (IUK) - Osnova za SMART kontrolu korova


Integrisano upravljanje korovom (IUK) postavlja osnovu za vašu profesionalnu CONVISO® SMART kultivaciju šećerne

Ključ uspeha je u kombinaciji plodoreda, hemijskih, mehaničkih, i bioloških (IUK) mera koje najbolje odgovaraju vašoj situaciji.

Raznovrsnost je ključna!

IUK vam daje prednosti u:


  • Smanjenju rizika od razvoja otpornosti na herbicide.
  • Obezbeđivanju dugovečnosti i produktivnosti CONVISO® SMART sistema.
  • Obezbeđivanju održivosti vašeg celog sistema proizvodnje.

Uverite se da se ne oslanjate samo na jednu meru – raznolikost je vaše najbolje oružje za uspešnu i održivu kontrolu korova!

Kako implementirati mere integrisanog upravljanja korovima u praksi?
Nije važna samo rotacija proizvoda, već i rotacija načina njihovih delovanja.

Rotacija u praksi!

Održavajte svoja polja produktivnim pomoću raznovrsne strategije rotacije. Sledeći grafikon vam daje primer SMART herbicida i plodoreda na vašem polju. Svaki herbicidni način delovanja i njegov odgovarajući HRAC kod** su predstavljeni različitom bojom – što je šarenija, to je vaša herbicidna strategija održivija.

** Na osnovu načina delovanja, herbicidi su klasifikovani od strane Komiteta za akciju otpornosti na herbicide (HRAC) u HRAC grupe. HRAC kodni sistem je promenjen sa slova na brojeve 2020. Obe klasifikacije su prikazane na grafikonu.

** Na osnovu načina delovanja, herbicidi su klasifikovani od strane Komiteta za akciju otpornosti na herbicide (HRAC) u HRAC grupe. HRAC kodni sistem je promenjen sa slova na brojeve 2020. Obe klasifikacije su prikazane na grafikonu.

Efikasno upravljanje korovom je u vašim rukama: izaberite najbolje strategije na osnovu situacije sa korovom na vašim poljima.

Dobro je znati! Načini delovanja i HRAC-kodovi

Vaša kontakt osoba

Dr. Tihomir Gujaničić, phd.
Dr. Tihomir Gujaničić, phd.
Agroservis menadžer
Pošaljite e-mail
Radosav Mitrić B.Sc.
Radosav Mitrić B.Sc.
Menadžer prodaje
Pošaljite e-mail
KONTAKT