SMART ROSSADA KWS

Visok tehnološki kvalitet korena

  • Tolerantna na herbicid ALS inhibitor sintetaze
  • Tolerantna na Cercosporu
  • Vrlo visoka tolerantnost na Rizomaniju (2,0 tolerantnost na oba tipa virusa A i B)

Prednosti

  • Najviša tolerantnost na Cercosporu
  • Vrlo visok tehnološki kvalitet korena
  • Pogodna za srednje i kasnije rokove ubiranja

Saznajte više o CONVISO® SMART sortama u videu ispod:

Limit lista
Rezultati
Kontakt