BILJANA KWS

Najnovija CR+ sorta

  • Visoko tolerantna na Rizomaniju (Rz 2,0) i najviša tolerantnost na Cercosporu
  • Visok prinos korena sa veoma dobrim sadržajem šećera, kao rezultat daje vrhunske rezultate prinosa šećera
  • Izuzetan tehnološki kvalitet korena

Prednosti

  • Vrlo visok tehnološki kvalitet korena
  • Pogodna za srednje i kasne rokove ubiranja
  • Najviša tolerantnost na Cercosporu
Kontakt

Da li već znate...?

Limit lista
Rezultati