FRANCESSA KWS

Visoka tolerantnost na sušu

  • Nova generacija šećernatih sorata
  • Izuzetna tolerantnost u sušnim uslovima
  • Visok sadržaj šećera sa visokim prinosom šećera

Prednosti

  • Visoka tolerantnost na rizomaniju i cercosporu
  • Pogodna je za ranije i srednje termine ubiranja

Saznaj više FRANCESSA KWS

Kontakt