FRANCESSA KWS

Visoka tolerantnost na sušu

  • Nova generacija šećernatih sorata
  • Izuzetna tolerantnost u sušnim uslovima
  • Visok sadržaj šećera sa visokim prinosom šećera

Prednosti

  • Visoka tolerantnost na Rizomanijui Cerkosporu
  • Odlične tehnološke osobine
  • Pogodna za ranije i srednje rokoveubiranja

Saznaj više FRANCESSA KWS