GILBERTA KWS

Tolerantnost i stabilnost

  • Najnovija genetika, sorta sa visokom tolerantnosti na bolesti uz stabilne prinose
  • Visoki prinosi korena sa vrlo visokom digestijom, omogućavaju visoke prinose šećera
  • Vrlo visoka tolerantnost na Rizomaniju (2,0 tolerantnost na oba tipa virusa A i B)

Prednosti

  • Visoko tolerantna na Cercosporu
  • Vrlo visok tehnološki kvalitet korena
  • Pogodna za ranije i srednje rokove ubiranja

Saznaj više GILBERTA KWS
Kontakt