JAFRA KWS

Najviši prinosi šećera

  • Sorta savremene genetike, zamena za sortu Terranova KWS
  • Vrlo visoki prinosi korena sa vrlo visokom digestijom, omogućavaju najviše prinose šečera
  • Vrlo visoka tolerantnost na Rizomaniju (2,0 tolerantnost na oba tipa virusa A i B)

Prednosti

  • Tolerantna na Cercosporu
  • Visok tehnološki kvalitet korena
  • Pogodna za ranije i srednje rokove ubiranja

Saznaj više JAFRA KWS