LIVIOLA KWS

Visoki prinosi šećera

  • Savremena genetika, adaptibilna i stabilna
  • Stabilni prinosi korena sa vrlo visokom digestijom, omogućavaju visoke prinose šećera
  • Vrlo visoka tolerantnost na Rizomaniju (2,0 tolerantnost na oba tipa virusa A i B)

Prednosti

  • Tolerantna na Cercosporu
  • Vrlo visok tehnološki kvalitet korena
  • Pogodna za ranije i srednje rokove ubiranja

Saznaj više LIVIOLA KWS
Kontakt