MARGARITA KWS

Najnovija genetika KWS

  • Tolerantna na Cercosporu
  • Visoka tolerantnost na Rizomaniju (2,0 sorta, oba tipa virusa)
  • Najnovija genetika, omogućava proizvodnju u uslovima pojave Nematoda uz najveću Cercospora tolerantnost

Prednosti

  • Vrlo visok prinos šećera (visok prinos korena, sa visokim prinosom šećera)
  • Harvest flex sorta za sve termine vađenja
  • Veoma dobar tehnološki kvalitet u svim rokovima vađenja

Kontakt