RENATA KWS

Nova tolerantnost na Nematode

  • Najnovija genetika, omogućava uspešnu proizvodnju na zemljištima zaraženim sa Nematodama
  • Visoki prinosi korena sa visokom digestijom, omogućavaju visoke prinose šečera na zemljištima gde su prisutne Nematode
  • Visoko tolerantna i na Cercosporu i na Rizomaniju

Prednosti

  • Visok tehnološki kvalitet korena
  • Pogodna za srednje rokove ubiranja

Saznaj više RENATA KWS
Kontakt